Croeso i'n hail ymgynghoriad digidol ar y safle hardd hwn yn Ysbyty Prifysgol Llandochau!
Rydym wedi cymryd yr adborth o'r ymgynghoriad digidol cyntaf ym mis Hydref 2020 – gallwch ddod o hyd i'r canlyniadau yma.

Roedd eich adborth yn glir ac rydym wedi ymgorffori hynny yn y dyluniad terfynol. Rydym eisiau gwybod beth yw eich barn am y dyluniad.

Mae'r prosiect wedi'i ailfrandio fel:

Ein Dôl Iechyd

Dywedwch wrthym beth yw eich barn am ddyluniad y safle hwn drwy edrych ar ein cynigion a dweud eich dweud.


Ein cynigionLleisiwch eich barnEwch i fwynhau’r awyr agored
Eisiau gwybod mwy?
Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am ein proses ymgysylltu â'r gymuned, anfonwch e-bost at dîm y prosiect drwy hello@fitforthefuture.uk.
Cerrig milltir allweddol
Cyhoeddi cynlluniau drafft ar gyfer ymgynghori cyn ymgeisioMawrth 2021
Cyflwyno'r cais cynllunioMai 2021
Gwyddoniaeth dinasyddion - arolygu ecolegolHaf 2021
Penderfyniad cynllunioHaf 2021
Dechrau gweithgarwch datblygu ar y safleHydref 2021
Gorffen gweithgarwch datblygu ar y safleHaf 2023
Rhannwch y dudalen hon:


Darperir llwyfan ymgysylltu gan Participatr y Down to Earth Project

Polisi preifatrwydd a chwcis // Telerau defnyddio’r wefan // Datganiad hygyrchedd