Croeso i
in Ein Dôl Iechyd – Our Health Meadow

"Mae'r prosiect yn gam ymlaen o ran darparu amgylchedd cynhwysol i bobl o bob oed a gallu. Rydw i wedi adnabod llawer o'r cyfranogwyr ers nifer o flynyddoedd, drwy gydol eu triniaeth ac wedi gweld gymaint o newid yn eu hunan-gred, eu hyder a'u lles cyffredinol. Mae'n rhaid i mi ddweud fy mod i hefyd wedi sylwi ar newid cadarnhaol yn fy lles i a sut y gallaf i ymdopi â'r pwysau o fewn fy ngwasanaethau - felly diolch"

Uwch Therapydd Galwedigaethol, Gwasanaeth Adsefydlu Niwro Cymunedol UHL
Eisiau gwybod mwy?
Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am ein proses ymgysylltu â’r gymuned, anfonwch e-bost i dîm y prosiect ar info@downtoearthproject.org.uk.
Cerrig milltir allweddol
Cynlluniau drafft wedi’u cyhoeddi ar gyfer ymgynghori cyn ymgeisioMawrth 2021
Cais cynllunio wedi’i gyflwynoMai 2021
Gwyddoniaeth dinasyddion – arolygu ecolegolHaf 2021
Penderfyniad cynllunioDiwedd haf 2021
Dechrau gweithgarwch datblygu ar y safleHydref 2021
Gorffen gweithgarwch datblygu ar y safleHaf 2023
Rhannwch y dudalen hon:


Darperir llwyfan ymgysylltu gan Participatr y Down to Earth Project

Polisi preifatrwydd a chwcis // Telerau defnyddio’r wefan // Datganiad hygyrchedd