Ein cynigion
Dysgwch fwy am y cynlluniau ar gyfer Ein Dôl Iechyd.


Lleisiwch eich barn
Sut fydd Ein Dôl Iechyd yn edrych?
Y Cynnig yw gwella a datblygu cae 7 erw wrth ymyl Ysbyty Athrofaol Llandochau gan ei droi’n Gyfleuster Gofal Iechyd Therapiwtig Awyr Agored, sy’n cynnwys nodweddion y dirwedd yn bennaf ond hefyd adeilad “Canolfan Therapi” bychan. Bydd y gweithgarwch therapiwtig awyr agored yn cynnwys datblygu gwaith tirlunio’r safle ac adeiladu’r cyfleusterau therapi, yn ogystal â’r mwynhad a’r gwaith o gynnal a chadw’r safle, (gan ddefnyddio dull adeiladu cynhwysol profedig Down to Earth, sydd â manteision ym maes addysg, iechyd a lles ac ymgysylltu â’r gymuned.)

Cliciwch ar ddelwedd isod i agor oriel o ddelweddau a lluniau sy'n dangos sut fydd Ein Dôl Iechyd yn edrych.


Cliciwch ar y map isod i gael gwybod mwy am gynllun tirwedd y safle. Gallwch glicio ar bin ar y map i ddarganfod beth sy'n cael ei gynnig neu ei awgrymu yn y lleoliad hwnnw. Rhowch wybod i ni os ydych yn hoffi'r hyn rydym yn ei gynnig drwy glicio'r botwm 'codi bawd' gwyrdd ac os nad ydych yn hoffi'r hyn rydym yn ei gynnig drwy glicio'r 'bawd i lawr’ coch.

Gallwch hefyd wneud sylwadau mwy cyffredinol drwy glicio'r botwm Dweud eich dweud gwyrdd yng nghornel dde isaf y sgrin.

Sut allaf gael rhagor o wybodaeth?

Cliciwch yma i ddod o hyd i ystod o ddogfennau ymgynghori / prosiect y gellir eu lawrlwytho.

Rhannwch y dudalen hon:


Darperir llwyfan ymgysylltu gan Participatr y Down to Earth Project

Polisi preifatrwydd a chwcis // Telerau defnyddio’r wefan // Datganiad hygyrchedd