Y safle nawr
Atgoffwch eich hun am gefndir y prosiect hwn a phwy sy'n cymryd rhan.


Lleisiwch eich barn
Ble mae'r safle?

Mae hwn yn safle anghyffredin – dôl 7 erw - mewn lleoliad clinigol yn Ysbyty Prifysgol Llandochau. Mae'n cynnig cyfle unigryw i ddarparu gofal iechyd ac adsefydlu yn yr awyr agored yn ogystal â lle i natur ffynnu.Cliciwch ar y ddelwedd uchod i agor sioe sleidiau o luniau’r saflePwy yw arweinydd y prosiect?

Arweinir y prosiect hwn gan Elusen Iechyd Caerdydd a'r Fro ar ran Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro.Pwy sy'n arwain yr ymgynghoriad a'r dyluniad?

Penodwyd Down to Earth i oruchwylio dyluniad a datblygiad y safle. Mae gan Down to Earth hanes 15 mlynedd o ddylunio a datblygu cyfleusterau gofal iechyd yn yr awyr agored gyda'r cleifion a'r gymuned ehangach wrth wraidd y gwaith o’u hadeiladu. Gan ddefnyddio deunyddiau naturiol a thechnegau adeiladu cynaliadwy yn unig, mae gan y dull unigryw hwn seilwaith o 10 mlynedd o ymchwil glinigol a phrofwyd ei fod yn gwella iechyd meddwl.Rhannwch y dudalen hon:


Darperir llwyfan ymgysylltu gan Participatr y Down to Earth Project

Polisi preifatrwydd a chwcis // Telerau defnyddio’r wefan // Datganiad hygyrchedd