Hoffem wybod beth yw eich barn am y cynigion a hefyd sut yr hoffech ddefnyddio'r safle pan fydd wedi'i gwblhau.
Fel arall, gallwch roi gwybod i ni beth ydych chi'n ei hoffi a ddim yn ei hoffi am ein cynlluniau ar ein map rhyngweithiol, neu anfonwch e-bost at hello@fitforthefuture.uk.
Yr hyn yr hoffem ei wybod
Cyn i chi ddechrau, dywedwch wrthym a ydych yn:

Os ‘arall’, nodwch:
Beth yw eich barn am ein cynigion?
Rydym wedi gweithio'n galed i ymgorffori'r adborth o'r ymgynghoriad digidol yr hydref diwethaf (cliciwch yma i weld).
Ydych chi'n meddwl ein bod wedi adlewyrchu’r adborth o’r ymgynghoriad digidol yr hydref diwethaf?

Sut hoffech chi ddefnyddio'r safle pan gaiff ei ddatblygu?Dewiswch bob opsiwn sy'n berthnasolPryd hoffech chi ddefnyddio'r safle? Dewiswch bob opsiwn sy'n berthnasol Gyda’r wythnosDiolch am rannu eich barn – rydym yn ei werthfawrogi'n fawr
Defnyddir eich enw a'ch cyfeiriad e-bost i'ch adnabod fel un ymatebydd ac, os ydych wedi dewis derbyn diweddariadau, i anfon newyddion a gwybodaeth atoch am y prosiect hwn. Defnyddir eich cod post i gysylltu eich sylwadau a'ch adborth â'ch lleoliad eang ac ni chaiff ei ddefnyddio i gysylltu â chi mewn unrhyw ffordd. 
Caiff eich gwybodaeth bersonol ei chipio, ei chadw a'i phrosesu gan Participatr Limited at ddibenion y prosiect hwn yn unig. Mae Participatr Limited wedi creu a lansio'r llwyfan ymgysylltu hwn ar ran Prosiect Down to Earth, ac rydym gyda'n gilydd yn gwneud penderfyniadau ynghylch sut mae gwybodaeth bersonol yn cael ei chipio, ei chadw, ei phrosesu a'i dadansoddi, sy'n golygu ein bod yn rheolwyr data ar y cyd at ddibenion y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.

Mae eich holl wybodaeth bersonol yn cael ei chadw mewn cronfa ddata ddiogel ar weinydd sydd wedi'i leoli yn y Deyrnas Unedig. I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, ewch i'n polisi preifatrwydd.


Ydych chi am i ni eich diweddaru gyda’r wybodaeth ddiweddaraf wrth i'r cynnig fynd yn ei flaen? Os felly, ticiwch y blwch isod.
Rhannwch y dudalen hon:


Darperir llwyfan ymgysylltu gan Participatr y Down to Earth Project

Polisi preifatrwydd a chwcis // Telerau defnyddio’r wefan // Datganiad hygyrchedd