Sut gallaf i gymryd rhan?
Bydd staff ysbytai, cleifion, ymwelwyr a'r gymuned leol i gyd yn ymwneud â’r gwaith o greu'r lle anhygoel hwn. Llenwch y ffurflen isod i fynegi diddordeb mewn cymryd rhan.

Fel arall, gallwch anfon e-bost at hello@fitforthefuture.uk.
Beth nesaf?
Rydym wir yn gwerthfawrogi eich barn a byddwn yn ymgorffori eich syniadau gymaint â phosibl.

Byddwn yn gweithio gyda chleifion, staff a'r gymuned ehangach o haf 2021 ymlaen i greu rhywbeth y gallwn i gyd fod yn falch iawn ohono!

Diolch unwaith eto!

Rhannwch hwn ymhlith eich ffrindiau a allai fod eisiau cymryd rhan.

Pa weithgareddau awyr agored sydd o ddiddordeb arbennig i chi?Ticiwch bob un sy'n berthnasol
Sylwadau
Caiff eich gwybodaeth bersonol ei chipio, ei chadw a'i phrosesu gan Participatr Limited at ddibenion y prosiect hwn yn unig. Mae Participatr Limited wedi creu a lansio'r llwyfan ymgysylltu hwn ar ran Prosiect Down to Earth, ac rydym gyda'n gilydd yn gwneud penderfyniadau ynghylch sut mae gwybodaeth bersonol yn cael ei chipio, ei chadw, ei phrosesu a'i dadansoddi, sy'n golygu ein bod yn rheolwyr data ar y cyd at ddibenion y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.

Defnyddir eich enw a'ch cyfeiriad e-bost i'ch adnabod fel un ymatebydd ac, os ydych wedi dewis derbyn diweddariadau, i anfon newyddion a gwybodaeth atoch am y prosiect hwn. Defnyddir eich cod post i gysylltu eich sylwadau a'ch adborth â'ch lleoliad eang ac ni chaiff ei ddefnyddio i gysylltu â chi mewn unrhyw ffordd. Mae eich holl wybodaeth bersonol yn cael ei chadw mewn cronfa ddata ddiogel ar weinydd sydd wedi'i leoli yn y Deyrnas Unedig. I gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, ewch i'n polisi preifatrwydd.
Rhannwch y dudalen hon:


Darperir llwyfan ymgysylltu gan Participatr y Down to Earth Project

Polisi preifatrwydd a chwcis // Telerau defnyddio’r wefan // Datganiad hygyrchedd